Sammanslagen Räddningstjänsten Skåne-Nordväst (Helsingborg, Ängelholm och Örkelljunga).

Efter att ha inhämtat information och lyssnat in försökte vi, aktiva Moderater i Klippan, skapa oss en helhetsbild där vi diskuterade för- och nackdelar med en sammanslagning. I denna fråga vann nackdelarna och gruppen beslutade att avslå en sammanslagning.
Några anledningar som vägde tungt var följande:
 * Det kommunala självbestämmandet är ingenting som vi vill välja bort.
 * Större delen av personalen är negativa till ett sammangående.
 * Fullständig ekonomisk rapport går inte att få fram!!!
Idag kostar Räddningstjänsten i Förbundet ca 950:-/invånare och år (uppgifter från Förbundet)
Idag kostar vår egen Räddningstjänst ca 810:-/invånare och år (egna uppgifter)
Vid ett sammangående skulle vår insättning vara vår nuvarande budget plus de overheadkostnader och tjänster som tillkommer ett sammangående.
Om det blir ett sammangående skulle vi troligen förlora vårt självbestämmande i kommunen och kostnaden skulle bli högre.

Tyvärr eller tack och lov så har jag inte blivit övertygad om att för oss som bor i Klippans kommun skulle en sammanslagning leda till förbättring och utveckling.