Jag kandiderar!!!

Politik är roligt och någonting som gör att jag deltar i en förändringsprocess. Det är den främsta anledningen till att jag väljer att kandidera vid valet 2018 till Kommun, Region och Riksdag.

Det finns många viktiga politiska frågor som behöver förändras eller utvecklas. En förändring för att det idag inte uppfyller en funktion, eller inte fungerar optimalt eller så kan det vara att utvecklingspotentialen är stor, men att länga arbetsprocesser gör att utvecklingen bromsas.

Oavsett vilka politiska frågor det gäller som kommer jag arbeta för att frågor och beslutsvägar ska bli tydligare, enklare och att som väljare ska jag ”förstå” politiken. Dagens samhälle har ett helt annat tempo än för bara 10 år sedan. Politiken måste anpassa för detta. T.ex. så ska inte självklarheter behövas utredas i flera år och det måste skapas förutsättningar så att snabba beslut kan tas i fler frågor. Jag tänker på frågor som t.ex. uppehållstillstånd för nyanlända, infrastruktur och sjukvård. Med nyanlända menar jag inte bara flyktingar, utan det kan vara personer från andra länder som hittat kärleken i Sverige och nu vill bo i vårt fantastiska land.

Tre för mig viktiga frågor . . .
1) Hållbar utveckling där barn, miljö och kulturarv är i fokus.
2) Trygg & säker vård med stort engagemang.
3) Framtiden med valmöjlighet inom skola, vård och äldreomsorg som får bonuseffekt delaktighet och frihet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *