Teknik & golbal uppvärmning

Vi människor är en pytte liten del av jordens biomassa. Faktiskt bara si så där 1/10 000 . . .
MEN oj vad bra vi är på att påverka miljön negativt och vi gör det i en skrämmande takt.
Bara de sista 250 åren har vi släppt ut över 400 miljarder ton kol i atmosfären. Ungefär hälften av dessa utsläpp har skett sedan mitten av 1980-talet.

Det var bättre förr . . . Jo, vad gäller föroreningar så var det faktiskt bättre förr. . . för idag har vi uppfunnit många andra sätta att förorena på. Polyetylen (plast), klorfluorkarboner (finns i sprayflaskor), organofosfater (finns i lösningsmedel)och syntetiska hormoner (kan öka risken för cancer) fanns inte innan vi uppfann dem. Andra toxiner t.ex. tungmetaller (t.ex. bly, kvicksilver, uran, kadmium, arsenik) och radioaktiva isotoper (instabila isotoper) fanns i så små mängder att det knappt var spårbara. Men i takt med att industrins framsteg räknade man ut hur de skulle raffineras och koncentrera dem.
Våra fantastiska kroppar har idag inte lärt sig hur de ska hantera dessa gifter och kan därför inte göra sig av med dem när vi väl fått föreningarna i oss.

Precis som efter regn kommer solsken får vi nu försöka vända på detta. Genom att vända och vrida på teknologin som förorenade vår jord kan vi ändra riktning och använda den för att rädda vår planet.
Arbetet med att återvinna och återanvända i större grad på går hela tiden. Utvecklingen av miljövänligt bränsle är i sin vagga och effektivare motorer knackar på vår dörr. Samtidigt vet vi att temperaturen är på tok för hög. I teorin skulle man kunna placera stora speglat runt om jorden och på så sätt sänka temperaturen med 3 grader.

Ofta säger vi att Frukt och grönsaker idag smakar mindre än tidigare . . . Stämmer och en anledning till det kan vara att vi använder gödsel för att  påskynda växandet. Vi konsumenter är inte beredda att betala ett högre pris för frukt och grönt som drivs fram i normal takt. Så producenterna som måste ha balans i ekonomin får snabbodla och gödsla. Inte den bästa ekvationen!
Gödslet i sin tur rinner ut i vattendrag och kan orsaka stora algblomningar. När algerna dör och ruttnar bildas bakterier som förbrukar syret i vattnet och fiskarna dör. Man skulle kanske kunna göra koldioxidgas flytande och pumpa ner det i våra vatten och på så sätt få en bättre balans . . .
För att ta hand om koldioxid behövs det växter. Därför är det helt galet att avverka träd i städer och göra fler och fler avverkningar utan långsiktig tanke. Förutom att vi måste kompensera med växter där vi redan ”tagit bort” måste vi också satsa på nyplanteringar. Men mer växtlighet över hela vår jord kommer också temperaturen att sänkas. Kort och gott – Vi vill ha en grönare jord!
Vi får inte glömma att Moder Jorden är ett kretslopp där vi människor har en otrolig makt att  göra saker bättre, men också tyvärr sämre.

 

Tillsammans kan vi ALLA förändra och
lägga jordens mest förorenande sekel bakom oss.

Politisk målsättning:

  • Skapa förutsättningar för att påskynda processer som räddar Moder Jord
  • Öka och sprida kunskapen om vad var och en av oss kan göra för att förbättra vår och kommande generationers miljö.