Friskare och äldre

Vår medellivslängd fortsätter att öka i rask takt. På 70-talet såg jag en 65-åring som en person i hög ålder. Idag sätter jag gränsen för höga ålder vid 80 år. Många 80-åringar är hur pigga som helst och klarar sig själv och ibland med viss hjälp.

Man kan ju undra hur gammal man egentligen kan bli . . . Det pratas om att vi om 50 år kanske kan leva till 150 år, men det nog inte troligt. Trots framsteg inom hälsa och vård har inte den maximala livslängden ökat. Det är som att våra kroppar inte mäktar med mer än drygt 100 år, kroppens maskineri sätter stopp för det. Men visst hade det varit härligt om man som 100-åring är pigg och kan klättra ut genom fönstret när man blir sugen på lite äventyr . . .

Politisk målsättning:

  • Som 80-åring kanske man känner sig mer otrygg och ensam. . . Här ska kommunen ta ansvar och erbjuda plats på boende om den äldre personen inte vill bo kvar hemma.
  • Som 90-åring ska jag vara garanterad plats på lämpligt boende utan att det ska prövas och utredas.