Regera med Sverigedemokraterna?!?

Sedan jag öppnade upp för att få frågor har en fråga varit mer framträdande än någon annan. Nämligen – Hur ställer du dig till att bilda regering tillsammans med Sverigedemokraterna?
Min grundinställning är att alla partier ska ha ett eget valprogram som de verkligen tror på och vill arbeta mot. Jag är inte någon speciell vän av ”Tjuv- & rackarspel” och har mer än svårt för att man som politiker bir lovade förtroendeposter, uppdrag eller pengar för att ingå valteknisk samverkan, allianser eller liknande. Det är inte sådant politiskt agerande som ett demokratiskt land som Sverige ska syssla med. Inte heller anser jag att det är ett bra politiskt agerande för Sveriges andra folkvalda organ – Sametinget.

Kompromisser är bra och nödvändiga, men när kompromisserna tar över partipolitiken så är vi ute på hal is.

Med detta skrivet så har ni säkert räknat ut följande: Jag kommer inte sitta med i ett parti som bilda majoritet med Sverigedemokraterna.
Däremot är jag öppen för diskussioner med samtliga partier som väljs in i kommun och Riksdag. Jag anser att det är en självklarhet att diskutera med de som Sveriges och kommunernas väljare röstat in Något annat finns inte. Jag menar att i alla partier finns det någonting som är bra för en del och mindre bra för någon annan. Det är ju därför partierna får röster…

Valmöjlighet är A och O