Nej till tiggeri!

Många saker blir sååå fel i all välmening. . . Ta tillexempel det här med tiggeri. Om vi säger att det är ok att tigga utanför affärer, då säger vi också att detta är en naturlig del av det svenska samhället.
Tiggeri är allt utom en naturlig del av det svenska samhället. I Sverige har vi inte tiggeri, PUNKT SLUT!!!

En person jag pratade med sa att om vi inför ett förbud mot tiggeri är vi okänsliga och riskerar att ingen ”reagerar” på att människor har det svårt. I mina öron är det helt tvärtom. Blir tiggeri ett naturligt inslag i vardagen så kommer vi bli avtrubbade och sluta reagera – Det blir ”Normalt”.

Men vad gör vi då med de som kommer till Sverige för att tigga . . .
Steg ett måste vara att sätta press på de länder som tiggarna kommer ifrån. Åtgärder måste ske i de länder som har problem. Här har EU ett stort ansvar och måste avsätta resurser så att en förändring sker.
Övriga steg blir att akut lösa situationen på plats i Sverige med målet att de personer som kommer hit för att tigga ska skickas tillbaka till sina hemländer. Akuta lösningar kan vara att organisationer hjälper ”tiggarna” så att de får tak över huvudet och mat i magen under den korta tid som de blir i Sverige innan de åker hem igen.

Den person jag pratade med höll inte med, så jag förslog att då kunde ju personen ”adoptera” en tiggare som hade det svårt i sitt hemland . . . Men där blev det STOPP! Personen menade att ”Någon Annan ” skulle göra det och betala . . . Tänk så mycket som hade varit löst om den där ” Någon Annan ” visade sig . . .

Hade Sverige haft obegränsade resurser hade vi kunnat ta hand om alla som runt om i världen hade det svårt, men nu har vi inte obegränsade medel. I mitt synfält finns i första hand Sveriges befolkning och de hjälpinsatser som Sverige bidrar med ute i stora världen. Kanske skulle vi se över hur de svenska resurserna används ute i världen . . . Används resurserna på bästa möjliga sätt???