Påtvingat bidrag!

Det finns många bra och nödvändiga bidrag.
Sen finns det bidrag som är orättvisa och det finns bidrag som man blir påtvingad.

Under ett flertal år har vi försökt avsäga oss barnbidraget utan att lyckas. Sista gången fick jag svaret: ”Tyvärr, men se det från den ljusa sidan, om ett år slipper du barnbidraget. ”
Vad är det för svar?!?

Eftersom vi inte kunde avstå bidraget bestämde vi att pengarna (1 050:- / månad) skulle gå till de som behövde de mer än oss. Det blev ett trevligt och lärorikt familjesamtal där sonen avgjorde att Bris och Läkare Utan Gränser är fantastiska organisationer som behöver mycket stöd. Och så blev det.

Tankarna kring ett påtvingat bidrag kunde jag dock inte släppa. Med dagens teknik borde det inte vara svårt att plocka bort oss från systemet…
Jag anser att barnbidraget ska precis som alla andra bidrag gå till dem som behöver det. Dessutom borde det höjas. Om jag kommer in i riksdagen blir detta nog min första motion… I vilket fall som helst är bidraget inte tänkt som en ”kontoinsättning” för barnets framtid. I framtiden är barnet vuxet och har inte rätt till barnbidrag.

En snabb rundfrågning fick mig att inser att detta förslag kommer möta på patrull i många partier oavsett vänster eller höger. Men en ändring är ändå nödvändig.
Steg 1 Gör det möjligt att avsäga sig bidraget.
Steg 2 Inkomstpröva bidraget. Redan idag prövas i vissa kommuner föräldrarnas inkomst vad gäller förskola, fritids och gymnasium.
Det viktigaste är att en förändring sker och att bidrag under inga omständigheter påtvingas dem som inte behöver det. Bidragens syfte är att stärka ekonomin hos de som behöver det och inget annat.

Tips till alla föräldrar som anser att barnbidraget inte är ett ” måste” – Samla familjen och diskutera till vem/vad ni skulle kunna ge ert bidrag till.
Det ger så mycket mer än vad man kan tro.