Sänkt skatt för Sveriges pensionärer och för äldre som arbetar

Moderaternas kommande budgetmotion innehåller rejäla satsningar för att stärka äldres ekonomi. Det handlar om sänkt skatt för pensionärer, höjt bostadstillägg för pensionärer och förstärkt och utökat jobbskatteavdrag för äldre. Det presenterar Elisabeth Svantesson, andre vice partiordförande, i en intervju med Sveriges Radio i dag.

Läs mer: Klicka här!