Smällare förbjuds i Indien

Högsta domstolen i Indien beordrade i dag ett tillfälligt förbud för försäljning av smällare. Förbudet gäller fram till den 31 oktober, och löper därmed över den fyrverkeristinna högtiden Diwali.

Förbudet är ett led i de indiska myndigheternas kamp för att få bukt med de stora problemen med luftkvaliteten i landet.

2014 rankade Världshälsoorganisationen (WHO) Delhi som den mest förorenade av 1 600 städer. Enligt amerikanska forskare dör upp till en miljon människor i landet varje år på grund av den dåliga luftkvaliteten.

I fjol infördes ett liknande förbud, sedan flera skolor tvingades stänga efter Diwali.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Fler borde ta efter och framför allt tänka till . . .

I Januari lämnade jag in en motion gällande skjutande av nyårsraketer i kommunen. Den har ännu inte kommit på Kommunfullmäktiges bord för beslut, men den kommer väl snart . . .