Orders betydelse…

Demokrati:
Demokrati handlar om alla människors lika värde och rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma.
Men demokrati innebär inte att jag kan göra som jag vill . . .

Yttrandefrihet:
Jag har rätt att uttrycka mig i radio, i tv och på webben. I yttrandefrihetsgrundlagen står det om dessa rättigheter.
Men yttrandefrihet innebär inte att jag kan säga vad som helst . . .

Respektera:
Höra vad någon säger och acceptera det.
Men att respektera någons åsikt innebär inte att jag håller med . . .

Bildresultat för demokrati