Currently browsing category

Miljö och hälsa

Missbruk av Allemansrätten…

Allemansrätten är en unik rättighet som finns i Sverige. Det är ingen lag, men den är inskriven i regeringsformen som är en av Sveriges 4 grundlagar och regleras direkt eller indirekt av andra lagar. Allemansrätten ger oss alla möjlighet att ta del av vad naturen har att erbjuda. Vi kan …

Smällare förbjuds i Indien

TT-AFP     11:13 | 2017-10-09 Högsta domstolen i Indien beordrade i dag ett tillfälligt förbud för försäljning av smällare. Förbudet gäller fram till den 31 oktober, och löper därmed över den fyrverkeristinna högtiden Diwali. Förbudet är ett led i de indiska myndigheternas kamp för att få bukt med de stora problemen …

Miljötänk hos äldre och yngre . . .

Har saxat denna från Naturskyddsföreningens hemsida. Tycker själv att den är klockren… Alla som är kring 50 år eller över, borde läsa detta, kanske även den nya generationen. Jag skulle betala på mataffären nyligen och den unga kassörskan föreslog att jag skulle ta med mina egna kassar eftersom plastpåsar inte …

Teknik & golbal uppvärmning

Vi människor är en pytte liten del av jordens biomassa. Faktiskt bara si så där 1/10 000 . . . MEN oj vad bra vi är på att påverka miljön negativt och vi gör det i en skrämmande takt. Bara de sista 250 åren har vi släppt ut över 400 …

1 Saker i kylskåpet . . .

Det sägs att John F Kennedy stal citatet ” Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land” Oavsett om det är stulet eller ej så är det en bra tanke . . . ”Fråga inte vad miljön kan göra för dig, …

Efterlysning!!!

Jag efterlyser mer Moder Jord, närmare bestämt så behöver jag nog en extra Moder Jord . . .  Vi lever i ett samhälle där vi människor konsumerar efter vad vi vill ha istället för vad vårt behov är. Vi blir mer eller mindre tvingade till att slänga produkter istället för …

Intregreras . . .

Det är lättare att integreras när skillnaden mellan ursprungskulturen och den svenska kulturen är små. Kulturavståndet mellan Sverige och Danmark är kortare än mellan Sverige och Somalia. Anpassningsprocessens resultat kan bli: Personen antar den nya kulturen och lämnar helt den gamla. Personen förkastar den nya kulturen och det är den …

Mjölk i Luleå & Tyskland . . .

Jag vill belasta naturen och vår miljö så lite som det bara är möjligt, så att jag en dag ska kunna lämna över stafettpinnen till mina barn till en värld där vi har en bättre miljö och ett bättre klimat än när jag tog över pinnen. Det räcker att tänka så! …

Snart nytt år ! ? !

2016-01-03 Ett år går fort! På tok för fort. Och det är först när vi tittar i backspegeln som vi upptäcker hur mycket som faktiskt har hänt . . . Världen och samhället är inne i ett förändringsskede. Just nu har vi ställts inför den svåraste flyktingsituationen i modern tid. …

Okunskap eller bara korkade…

Ibland glömmer jag hur en del människor är… För de kan väl inte vara så korkade på riktigt… Igår sände SVT Kalla Fakta med ämnet: Lappdjävlar! Missade du det?!? Klicka här… Jag blir så upprörd över att man kombinerar OKUNSKAP och NONCHALANS… Med allt det informationsflöde som idag finns, borde …

Vindkraftsutbyggnaden har spårat ur

Saxat från: Dagens Samhälle Läs hela artikeln… Klicka här Vindkraft. Vindkraften kan inte generellt avvisas som ett av alternativen i den framtida produktionsmixen, men produktionssättet måste nyttjas med förnuft. Politiker av alla kulörer – dra i nödbromsen nu, skriver företrädare för Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen i Dalarna. Ulla Magnusson mfl …

Vilket ben ska man stå på…

Saxar från:     ”Miljövinst med eko-odling är noll” 26 juli 2009 Ekologisk mat säljer som aldrig förr. Men forskare på SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, menar att ekologisk odling är mer skadlig för miljön än konventionellt jordbruk. Det stora problemet med den ekologiska odlingen är att skördarna blir mycket mindre då …

Framtidens gruva är hållbar

Saxat från SvD 2014-06-24   Sveriges mineralpolitik är ensidigt fokuserad på att förbättra förutsättningarna för traditionell gruvnäring. Trots det växer intresset för att utvinna metaller från rivna byggnader, omodern teknisk utrustning, soptippar och infrastruktursystem. En modern mineralpolitik med ökat fokus på återvinning skapar ett högre förädlingsvärde från våra mineraler, en …

Ett brev betyder så mycket…

Visst gör det… Jag har som EU-medborgare möjlighet att påverka och jag har valmöjlighet… 1) Inte rösta och då missbruka demokratins möjligheter. 2) Inte rösta och inte heller ha rätt att gnälla. 3) Rösta och visa att jag är delaktig i en demokrati. 4) Rösta och aktivt påverka genom att …

Nolltolerans gäller!

Fredagen den 21 mars var jag på Malmö Högskola och pratade om ”Samer ett urfolk i Sverige”. Ett folk som än idag blir diskriminerat och förtryckt. Att skapa likvärdiga förutsättningar är en av samhällets viktigaste uppgifter.  Det här är ett stort område som sällan får uppmärksamhet ur ett vardagsperspektiv. Vi …

Alliansregeringen har sedan tillträdet 2006…

… gjort mycket för att förbättra kvaliteten och tillgängligheten inom vården. Vi arbetar hårt för en fortsatt gemensamt finansierad hälso- och sjukvård med hög kvalitet som är lika för alla och styrs efter behov.  Patienten ska alltid stå i fokus och vi vill ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens.  …

Ökade kontroller ska ge säkrare dammar

Riksdag & Departement //  Ralph Hermansson Svenska dammar ska bli säkrare. Vägen dit går enligt regeringen via ökade kontroller och inspektioner. I dag finns ingen samlad reglering av dammsäkerheten i Sverige, trots att konsekvenserna av ett dammhaveri kan bli mycket allvarliga. I stället förlitar man sig på att dammägarna utför …

Stolt förälder och matsvinn

Vår äldste son hade en skoluppgift att skriva ett brev till utbildningsminister Jan Björklund… Man kan inte annat än att vara stolt förälder. Så kloka och förnuftiga skolungdomen är… Att producera mat påverkar både klimat och miljö. Produktionen kan ha positiv påverkan på odlingslandskapet och den biologiska mångafalden, men negativ påverkan med övergödning …

Kampanj & droger

Saxat från Wikipedia Drog är en substans, syntetisk eller icke-syntetisk, som har psykologisk effekt och inte primärt intas för näringens skull. Att endast vissa droger skulle vara kemiska är en faktoid ¹, då även naturligt förekommande ämnen är kemiska föreningar. I dagligt tal avses med droger olika rusmedel med psykoaktiv …

Baksida med modern gruvdrift…

  Publicerad 2013-02-28 Text: Elin Lundström   Kirunabo som bor i Luossavaara påverkas ständigt av dammet från gruvdriften. Bild: Mats Berg Den lyckade gruvindustrins giftiga baksida Svenska gruvföretag tror på tillväxt under 2013 och räknar med att behöva nyanställa. Men myntet har en baksida. Ny teknik gör det möjligt att exploatera …

Ett steg mot ansvar…

Barn är otroligt duktiga på att imitera. Det spelar ingen roll hur mycket energi vi lägger ner på att lära våra barn hur de ska uppföra sig, så länge vi vuxna inte är bra förebilder… För våra barn tar i första hand efter vad vi gör och inte vad vi …

En läsvärd artikel. . .

… där man förutom själva händelsen kan väga in ansvar, respekt, yttrandefrihet, framtid, uppfostran och mycket, mycket mer. LÄS: Urbergsgruppen Jokkmokk Vi lever i Sverige och året är 2013. Svårt att tro när jag läser hur vi människor återgå till beteenden och agerande som hör hemma på stenåldern. Den stora skillnaden är dock att på …

Gruvdrömmen – en mardröm för många

Åter igen är det dags för kommande generationer att förlora tillgången till naturen. Jokkmokk är nästa anhalt i gruvboomen. Provborrningar på bergsknallen Kallak visar på enorma fyndigheter.  Brittsika Beowulf Minings tekniske direktör tycker att det är fantastiskt…  – Helt otroligt stor och den blir större för varje gång vi sätter …

Barn, ungdomar, vuxna – hälsa och ohälsa = Ekonomi

Grund- och helhetsperspektiv… Forskningsrapporter, studier och undersökningar visar tydligt att om man angriper ett ”problem” innan det blir ett problem kan man bromsa och stoppa ”problemprocessen”. Den slutsaten behöver man inte vara forskare för att komma fram till. Så varför mår barn, ungdomar, vuxna dåligt… och varför agerar vi, vuxna, …

Skillnad på vem som är djurägare…

Längre ner på sidan finns ”starka” bilder på renar som dödats av rovdjur. En ”vardag” för många renskötare. Renägaren äger renar, bonden äger kor, fårägare äger får, hundägaren äger hundar och Staten ”äger” rovdjur. Det finns många lagar och förordningar som har till uppgift att ”skydda” djuren från bland annat …

Bonuseffekter med idrott

Fysisk aktivitet sätter fart på positiva krafter i kropp och själ. Och för lite fysisk aktivitet har idag blivit ett samhällsproblem. Ingen går säker… Regeringen har uttalat att friskvård och hälsa är viktigt och att det inte bara är idrott som ska prioriteras. Friluftsliv är också livskvalité och ska därför …

Kloka ord om hälsa

Hälsa och ohälsa är mer än siffror. Balans i livet… ”Balans är flexibilitet vid förändringar. Perfekt balans är perfekt flexibilitet vid ständiga förändringar.” // Deepak Chopra Tänkvärt – Levnadskonst är minst lika viktigt som Läkekonst.

Kontakta mig / Hälsa-ohälsa

Jag finns för Dig när Du behöver någon att tala med när livet är svårt och bekymmersamt! // Majvor Massa Eriksson, legitimerad psykoterapeut   Telefon: 042 – 12 34 16 E-post: massaeriksson@telia.com Jag har tystnadsplikt som betyder att det vi talar om stannar mellan oss. Du behöver inte säga vem …

Hälsa och ohälsa är inte bara siffror.

Det ligger så mycket mer i hälsa och ohälsa. Så länge vi inte ser problemet eller pratar om det, så finns det inte, eller… Jo, det finns, vare sig vi väljer att se det eller ej! Vi måste börja se det utifrån ett perspektiv som alla förstår och kan ta …